Prince Hanoi Hotel

Tiêu Chuẩn 2 Sao

0/10
Đánh giá
Lượt xem
0
Bình luận
0

 42B Phố Hàng Giầy, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

0439261203 - 0439261204

0439261205

Người thêm: vbdpoi

Ngày thêm: 02/01/1970 12:00:00 SA

Ngày cập nhật: 04/12/2014 12:00:00 SA

Website Chưa có thông tin.

Email Chưa có thông tin.

Bình luận

Nhập mã bảo vệ
Đánh giá