Chợ Thủy Hải Sản

Chuyên doanh hàng cá khô, mực khô, tôm khô.

0/10
Đánh giá
Lượt xem
0
Bình luận
0

 30A Đường Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh

0838562883

Người thêm: vbdpoi

Ngày thêm: 02/01/1970 12:00:00 SA

Ngày cập nhật: 07/01/2009 12:00:00 SA

Website Chưa có thông tin.

Email Chưa có thông tin.

Bình luận

Nhập mã bảo vệ
Đánh giá