English

Qui định dữ liệu cho điểm dịch vụ

1. Giới thiệu

Điểm dịch vụ bao gồm các điểm doanh nghiệp (business), kinh doanh, điểm cột mốc (landmark), địa danh (bãi biển, núi non, sông hồ) để phục vụ cho các chức năng Tìm kiếm, Tìm đường đi, Định vị cho người dùng và các phương tiện đi lại. Điểm dịch vụ có các thành phần cơ bản như sau(Vietbando ID, Tên, Thương hiệu, Biểu tượng, Địa chỉ, Điện thoại, Fax, Website, Mô tả, …). Vì vậy nhu cầu cập nhật thông tin cho các Điểm dịch vụ là rất lớn. Dưới đây là một số qui định cho việc nhập thông tin cho các Điểm dịch vụ.

2. Thành phần cơ bản, và qui định nhập dữ liệu cho Điểm dịch vụ

Qui định chung:

 • Sử dụng kiểu chữ Unicode, chữ có dấu (nếu Tiếng Việt).
 • Không sai chính tả.
 • Nội dung không được vi phạm chính trị, thuần phong mỹ tục, phản động, đả kích, từ ngữ thô tục.
 • Chụp ít nhất một ảnh cho mỗi điểm dịch vụ. Ảnh phải bao quát biển hiệu, và vị trí của điểm dịch vụ.

a. Các thành phần cơ bản:

VietbandoID, Tên, Thương hiệu, Biểu tượng, Địa chỉ, Điện thoại, Fax, Website, Mô tả.

i. VietbandoID

ii. Tên

iii. Thương hiệu

iv. Biểu tượng

v. Địa chỉ

vi. Điện thoại

vii. Fax

viii. Website

ix. Mô tả

b. Phân loại cho Điểm dịch vụ

Sau khi nhập xong các thành phần cơ bản của Điểm dịch vụ thì phải phân loại cho Điểm dịch vụ đó. Điểm dịch vụ được phân loại thành 3 cấp độ.

 • Cấp 1: Nhóm
 • Cấp 2: Loại cha
 • Cấp 3: Loại con

Người nhập phải chọn loại cho Điểm dịch vụ  vừa mới nhập như sau:
Ví dụ:

 • Lotteria Nguyễn Trãi (165B Đường Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh)
  • Cấp 1: Ăn uống
  • Cấp 2: Nhà hàng
  • Cấp 3: Nhà hàng thức ăn nhanh

3. Phân cấp và phân loại địa chỉ

Ghi chú: hướng dẫn bổ sung cho việc phân loại, và nhập địa chỉ - theo tài liệu của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

 • Các cấp địa chỉ
  • Cấp 1: Tỉnh/Thành phố
  • Cấp 2: Quận/Huyện
  • Cấp 3: Phường/Xã/(Đường phố)
  • Cấp 4: Cụm dân cư/Khu tập thể/Thôn/Ấp/(Ngõ)
  • Cấp 5: Tổ dân phố/Dãy nhà tập thể/Xóm/(Ngách)
  • Cấp 6: Số nhà
 • Loại địa chỉ
  • Địa chỉ loại I - địa chỉ loại đường phố: được xác định thông qua số nhà trên một đường phố thuộc các thành phố, thị xã, thị trấn. Kèm theo địa chỉ loại đường phố cần có thông tin về phường để xác định cấp quản lý địa dư hành chính.
  • Địa chỉ loại II - địa chỉ loại phường/tổ: được xác định theo sự phân cấp quản lý tại các thành phố/thị xã đối với các khu vực phía sau các đường phố và thể hiện trực tiếp các cấp quản lý địa dư hành chính của địa chỉ.
  • Địa chỉ loại III - địa chỉ đối với các khu tập thể/chung cư: được xác định đối với các khu tập thể, dãy nhà tập thể. Địa chỉ loại này cũng kèm theo thông tin về phường để đảm bảo thống nhất trong tổ chức địa chỉ.
  • Địa chỉ loại IV - địa chỉ đối với các khu vực nông thôn: được xác định theo các cấp quản lý hành chính với các cấp thôn/ấp, xã, huyện, tỉnh.
 • Tùy theo cách gọi của từng địa phương, sử dụng bảng tổng hợp dưới đây để thống nhất xác định cụ thể loại địa chỉ và cấp địa chỉ

  Loại Loại I
  Theo mặt đường, phố - ngõ - ngách
  Loại II
  Theo phường, cụm, tổ dân cư
  Loại III
  Các khu tập thể, khu chung cư
  Loại IV
  Theo thôn, xã (nông thôn)
  Cấp
  1 Tỉnh/thành phố Tỉnh/thành phố Tỉnh/thành phố Tỉnh/thành phố
  2 Quận/huyện Quận/huyện Quận/huyện Quận/huyện
  3 (Phường) Phường Phường
  Đường phố
  4 - Đường phố Cụm
  (Thuộc phường)
  Khu tập thể
  Khu chung cư
  Thôn (ấp)
  5 - - Ngách Tổ dân cư(thuộc cụm) Dãy nhà khu tập thể Xóm(cụm, khu)
  6 Số nhà thuộc phố Số nhà thuộc ngõ Số nhà thuộc ngách Số nhà thuộc tổ Số căn hộ -

4. Cập nhật dữ liệu cho Điểm dịch vụ

a. Thêm Điểm dịch vụ mới

b. Cập nhật thông tin điểm dịch vụ đã tồn tại trên Vietbando bằng cách thay thế điểm dịch vụ

c. Thêm điểm dịch vụ mới kế thừa từ điểm dịch vụ cũ

d. Xóa điểm cũ bằng cách chọn chức năng Xóa vị trí.