English

Tìm thông tin vị trí trên bản đồ

Vietbando hỗ trợ thông tin tìm kiếm vị trí đa dạng như:

 • Tìm địa chỉ: tìm kiếm địa chỉ ở các tỉnh thành.
 • Tìm bản đồ hành chính các cấp: tìm tỉnh/thành, quận/huyện, phường/xã.
 • Tìm tên đường, tìm giao lộ: tìm vị trí địa điểm như: giao lộ, đường trong tỉnh/thành.
 • Tìm địa danh: xem thông tin và vị trí địa danh.
 • Tìm địa điểm du lịch: xem thông tin và vị trí điểm du lịch trong cả nước.
 • Tìm điểm dịch vụ: tìm vị trí trường học, bệnh viện, chợ, nhà hàng, khách sạn,...
 • Tìm các điểm dịch vụ xung quanh vị trí mong muốn.

Các bước thực hiện chức năng tìm vị trí trên Bản đồ:

1. Nhập vị trí tìm kiếm

 • Nhập địa chỉ cần tìm vào khung tìm kiếm và nhấn Tìm kiếm.

 • Nhập các cấp bản đồ hành chính cần tìm vào khung tìm kiếm và nhấn Tìm kiếm.
  • Tỉnh/thành

  • Quận/huyện

  • Phường/xã
 • Nhập tên đường/giao lộ cần tìm vào khung tìm kiếm và nhấn Tìm kiếm.

  Hoặc,

 • Nhập địa danh cần tìm vào khung tìm kiếm và nhấn Tìm kiếm.

 • Nhập điểm du lịch cần tìm vào khung tìm kiếm và nhấn Tìm kiếm.

 • Nhập điểm dịch vụ cần tìm vào khung tìm kiếm và nhấn Tìm kiếm.

 • Hoặc, người dùng có thể chọn khu vực (tỉnh/thành, quận/huyện, phường/xã) và thực hiện tìm kiếm các vị trí trong khu vực đó bằng bộ lọc nhằm tìm được kết quả chính xác nhất:
  • Chọn chức năng sử dụng bộ lọc phân vùng:

  • Chọn khu vực (cấp Hành chính) cần tìm:

  • Nhập vị trí cần tìm
 • Nhập sản phẩm cần tìm vào khung tìm kiếm và nhấn nút Enter hoặc nhấn nút

2. Xem kết quả tìm kiếm

 • Danh sách các địa chỉ trùng với yêu cầu tìm kiếm được hiển thị trong danh sách Kết quả tìm kiếm:

  Vị trí địa chỉ được đánh dấu theo thứ tự các vị trí trên bản đồ

 • Để xem thông tin về vị trí địa chỉ vừa tìm trong danh sách kết quả, người dùng chọn tên vị trí.

  Thông tin về điểm dịch vụ được hiển thị với các nội dung: tên điểm dịch vụ, địa chỉ, số điện thoại.

3. Tìm các dịch vụ xung quanh vị trí tìm kiếm

Từ một vị trí đã chọn trên bản đồ, người dùng có thể tìm kiếm các dịch vụ xung quanh vị trí đó như: trường học, bệnh viện, nhà hàng, khách sạn, quán ăn, dịch vụ massage,…

a. Chọn chức năng sử dụng

Từ một vị trí trên bản đồ, người dùng có thể chọn chức năng Tìm xung quanh bằng 2 cách:

 • Từ hộp thoại thông tin địa điểm, người dùng chọn chức năng Tìm xung quanh.

 • Hoặc,  từ một vị trí trên bản đồ, người dùng nhấn chuột phải và chọn Tìm xung quanh.

b. Nhập dịch vụ cần tìm

 • Người dùng sẽ nhập vào các thông tin: tên dịch vụ cần tìm và khoảng cách tìm kiếm (bán kính tìm kiếm) từ địa điểm đang tìm.

 • Nhấn nút Tìm để xem kết quả tìm kiếm.

c. Xem kết quả tìm kiếm

 • Danh sách kết quả được hiển thị ở trang Kết quả tìm kiếm.

 • Danh sách kết quả được hiển thị các vị trí trên bản đồ