English

Tìm thông tin vị trí trên bản đồ

Chức năng hỗ trợ người dùng tìm kiếm các thông tin vị trí bằng trình duyệt Wap như:

 • Tìm địa chỉ: tìm kiếm địa chỉ ở các tỉnh thành.
 • Tìm bản đồ hành chính các cấp: tìm tỉnh/thành, quận/huyện, phường/xã.
 • Tìm tên đường, tìm giao lộ: tìm vị trí địa điểm như: giao lộ, đường trong tỉnh/thành.
 • Tìm địa danh: xem thông tin và vị trí địa danh.
 • Tìm địa điểm du lịch: xem thông tin và vị trí điểm du lịch trong cả nước.
 • Tìm điểm dịch vụ: tìm vị trí trường học, bệnh viện, chợ, nhà hàng, khách sạn,...

Các bước thực hiện chức năng tìm vị trí trên Bản đồ bằng trình duyệt Wap:

1. Nhập vị trí tìm kiếm

 • Nhập địa chỉ cần tìm vào khung tìm kiếm và nhấn Tìm kiếm.

 • Nhập địa điểm cần tìm vào khung tìm kiếm và nhấn Tìm kiếm.

2. Xem kết quả tìm kiếm

 • Kết quả tìm kiếm được hiển thị trong danh sách Kết quả tìm kiếm:

 • Vị trí địa chỉ được đánh dấu trên bản đồ
  • Chọn chức năng Xem bản đồ

  • Vị trí hiển thị trên bản đồ

3. Tìm các dịch vụ xung quanh vị trí tìm kiếm

Từ một vị trí đã chọn trên bản đồ, người dùng có thể tìm kiếm các dịch vụ xung quanh vị trí đó như: trường học, bệnh viện, nhà hàng, khách sạn, quán ăn, dịch vụ massage,…

a. Chọn chức năng sử dụng

Trong phần Kết quả tìm kiếm, người dùng chọn Tìm xung quanh.

b. Nhập dịch vụ cần tìm

 • Người dùng sẽ nhập vào các thông tin: tên dịch vụ cần tìm và khoảng cách tìm kiếm (bán kính tìm kiếm) từ địa điểm đang tìm.

 • Nhấn nút Tìm để xem kết quả tìm kiếm.

c. Xem kết quả tìm kiếm

 • Danh sách kết quả được hiển thị ở trang Kết quả tìm kiếm.

 • Danh sách kết quả được hiển thị các vị trí trên bản đồ
  • Chọn chức năng Xem bản đồ

  • Các vị trí hiển thị trên bản đồ