English

Tìm đường đi

Cũng như trình duyệt Web, hệ thống Vietbando còn cung cấp dịch vụ tìm đường đi bằng trình duyệt Wap nhằm hỗ trợ người dùng tìm kiếm nhanh lộ trình đi khi đang di chuyển.

Các bước thực hiện chức năng Tìm đường đi bằng trình duyệt Wap:

1. Chọn chức năng Tìm đường đi

2. Nhập thông tin tìm đường đi

Xác định vị trí điểm khởi hành và điểm kết thúc cho đường đi và nhấn nút Tìm.

3. Xem kết quả tìm đường đi

  • Kết quả tìm đường đi hiển thị với thông tin lộ trình (các đoạn đường đi qua) và khoảng cách lộ trình ngắn nhất.

  • Lộ trình đường đi được hiển thị trên bản đồ
    • Chọn Xem bản đồ

    • Lộ trình hiển thị trên bản đồ