English

Bản đồ số trên ĐTDĐ hỗ trợ SYMBIAN

Vietbando là một hệ thống bản đồ điện tử đa tỷ lệ nhằm hỗ trợ người dùng sử dụng các dịch vụ trên bản đồ như: bằng trình duyệt Web, trình duyệt Wap, SMS,... hệ thống còn hỗ trợ phần mềm sử dụng dịch vụ được cài đặt trên hệ điều hành Symbian của điện thoại di động.

Vietbando Mobile cung cấp các tiện ích như:

Tải phần mềm về máy
  Hệ điều hành(Firmware):
  Loại máy:
Email hỗ trợ kỹ thuật: vietbandosupport@vietbando.vn


1. Một số hình ảnh chức năng phần mềm

 • Màn hình chính

 • Vị trí của tôi

 • Tìm thông tin vị trí

 • Tìm đường đi

 • Tìm dịch vụ xung quanh

2. Các phím chức năng

 • Điều khiển di chuyển

 • Phóng/thu và Di chuyển bản đồ

 • Xem kết quả trở về

3. Đăng nhập

Để sử dụng các chức năng của phần mềm, người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng 1 trong 2 cách sau:

 • Đăng nhập với tài khoản được đăng ký trên Vietbando.

 • Đăng nhập bằng tài khoản dùng thử trên phần mềm.

4. Các chức năng chính của phần mềm

a. Tìm thông tin vị trí trên bản đồ

b. Tìm đường

c. Tìm điểm dịch vụ xung quanh

d. Vị trí của tôi

e. Mục yêu thích

f. Công cụ

5. Yêu cầu

 • Phần mềm chỉ hỗ trợ trên điện thoại có hệ điều hành Symbian.
 • Để sử dụng công cụ theo vết, điện thoại di động của người dùng phải GPS.
 • Để sử dụng được phần mềm, điện thoại của người dùng phải kết nối GPRS hoặc WIFI.

6. Ghi chú

 • Để sử dụng phần mềm, người dùng đăng ký tài khoản trên trang web Vietbando tại đây.
 • Tài khoản Dùng thử chỉ có thể sử dụng trong 7 ngày.