English

Dịch vụ Wap

Hệ thống Vietbando cung cấp các dòng sản phẩm hỗ trợ các chức năng khai thác về bản đồ số dành cho người dùng sử dụng trình duyệt Wap. Hiện nay, dòng sản phẩm này có thể tương thích với tất cả các thiết bị di động trên thị trường.

Để sử dụng dịch vụ này, người dùng chỉ cần sử dụng điện thoại di động có kết nối GPRS hoặc WIFI.

  • Người dùng chọn chức năng kết nối web trên điện thoại di động.
  • Nhập kết nối đến trang Vietbando như sau: gõ http://m.vietbando.com.

Hệ thống cung cấp 2 chức năng chính bằng trình duyệt Wap như: