English

Cá nhân

Cá nhân  là một chức năng hệ thống hỗ trợ người dùng có thể ghi chú lại các địa điểm hay khu vực mình cần xem thường xuyên nhằm giúp cho việc xem bản đồ nhanh chóng hơn.

 • Đăng ký và đăng nhập :Đăng nhập nếu đã có tài khoản .Đăng ký tài khoản trên Vietbando.com , kích hoạt , đăng nhập để sử dụng các tính năng cá nhân .
 • Yêu thích : chức năng hỗ trợ người dùng có thể đánh dấu các điểm yêu thích của mình trên bản đồ.
 • Bản đồ của tôi : chức năng hỗ trợ người dùng tạo bản đồ riêng cho mình.

1. Đăng ký và đăng nhập

a. Đăng ký:

Đối với người dùng chưa có tài khoản trên vietbando.com cần phải đăng ký tài khoản theo các bước sau :

 • Nhấn nút đăng ký ở vi trí bên phải góc trên của trang chủ vietbando.com

 • Điền đầy đủ thông tin và email thật của mình vào những mục yêu cầu để khởi tạo tài khoản .

 • Nhấn nút xác nhận việc hoàn tất thông tin đăng ký cá nhân

 • Bước kế tiếp, điền thông tin vị trí của bạn

 • Nhấn nút Hoàn tất sau khi đã điền thông tin chính xác và đầy đủ.

 • Tiếp theo ta vào email dùng để đăng ký tài khoản nhận thư và kích hoạt tài khoản.

  Nhấn vào đường link để kích hoạt tài khoản và hoàn tất quá trình đăng ký.

b. Đăng nhập:

Đối với người dùng đã có tài khoản, hoặc đã kích hoạt trên vietbando.com cần đăng nhập tài khoản để sử dụng tính năng cá nhân

 • Nhấn nút đăng nhập ở vi trí bên phải góc trên của trang chủ vietbando.com

 • Nhập tên tài khoản và mật khẩu, nhấn nút đăng nhập.

2. Điểm Yêu thích

Để sử dụng chức năng này, người dùng cần thực hiện các bước sau:

 • Chọn vị trí cần đánh dấu vào danh sách địa điểm yêu thích của bạn.

 • Nhấn nút để lưu vị trí vào danh sách.

 • Xem các vị trí yêu thích.

    Ghi chú:
  • Nếu muốn xóa vị trí đã lưu trong danh sách địa điểm yêu thích, nhấn nút

  • Hệ thống sẽ thông báo để xác nhận việc xóa vị trí của bạn, nhấn OK để xóa hoặc Cancel để hủy việc xóa.

3. Bản đồ của tôi

Người dùng tạo bản đồ riêng cho mình với các thông tin:

Các yêu cầu khi sử dụng chức năng Bản đồ của tôi:

a. Mở chức năng sử dụng

b. Tạo mới bản đồ

 • Chọn chức năng Tạo bản đồ mới

 • Đặt Tên cho bản đồ của mình, thông tin mô tả. .

 • Người dùng có thể thêm những thông tin liên quan đến vị trí của mình, nhấn nút Thêm để tiếp tục việc thêm thông tin cho vị trí này.

c. Xác định các địa điểm và thêm thông tin cho các vị trí

Các biểu tượng hỗ trợ người dùng thêm thông tin cho bản đồ của mình


Ghi chú :
   Xác định điểm trên bản đồ
   Tạo mới/cập nhật địa điểm
   Tạo mới/cập nhật tên địa điểm
   Tạo đường bằng polyline
   Tạo phân vùng bằng polygon

 • Người dùng chọn biểu tượnghoặcđể thêm thông tin cho bản đồ của mình.
 • Hoặc người dùng nhấn vào nút thêm vị trí và nhấn vào diểm cần thêm trên bản đồ .

 • Sau đó, người dùng thêm thông tin cho vị trí địa điểm vừa đặt và nhấn Đồng ý nếu muốn lưu thông tin vừa thêm hoặc nhấn Bỏ qua nếu không muốn thêm thông tin vừa tạo.

 • Thông tin địa điểm được cập nhật, người dùng nhấn nút Lưu để lưu thông tin điểm vừa cập nhật.
   

d. Vẽ các phân vùng địa điểm trên bản đồ

 • Để thêm thông tin một địa điểm, người dùng chọn vào biểu tượng hoặc
 • Tiếp đó, người dùng vẽ phân vùng trên bản đồ. Khi đến điểm kết thúc người dùng nhấn double chuột hoặc nhấn vào biểu tượng
 • Sau khi vẽ phân vùng xong, người dùng Thêm thông tin cho vùng vừa vẽ và nhấn Đồng ý nếu muốn lưu thông tin vừa thêm hoặc nhấn Bỏ qua nếu không muốn thêm thông tin vừa tạo.

 • Sau khi nhấn Đồng ý, thông tin về phân vùng mới được cập nhật

e. Cập nhật thông tin Bản đồ của tôi

 • Chọn vào Bản đồ muốn cập nhật và nhấn vào nút Chỉnh sửa.

 • Nhấn nút chỉnh sửa .

 • Cập nhật thông tin bản đồ của tôi
  • Người dùng chỉnh sửa thông tin về tên Bản đồ này.

  • Người dùng chọn vị trí địa điểm hay phân vùng trong Bản đồ này cần cập nhật.

   Ví dụ mẫu:
      - Chọn thông tin cần chỉnh sửa
     
      - Cập nhật thông tin
     
   - Người dùng thay đổi thông tin cần thiết và nhấn nút Đồng ý nếu muốn cập nhật thông tin. Ngược lại, nếu không muốn cập nhật thông tin người dùng nhấn nút Bỏ qua.
     
      - Kết quả sau khi thông tin được chỉnh sửa
     
 • Nhấn nút Lưu để hoàn tất việc chỉnh sửa thông tin bản đồ của tôi.
 • Nhấn nút Quay lại để trở về phần chức năng trước.
 • Nhấn nút Xóa để xóa thông tin bản đồ của tôi.

f. Xóa bản đồ đã tạo

Để xoá bản đồ đã tạo, người dùng chọn vào nút ngay cạnh tên bản đồ vừa tạo.

Khi đó, hệ thống sẽ gửi thông báo để người dùng xác nhận xem đúng yêu cầu chưa.

 • Nếu muốn xoá bản đồ, người dùng nhấn OK.
 • Ngược lại, nếu không muốn xoá bản đồ, người dùng chọn Cancel.